För dig som ledare – skapa förändring nu #metoo

Som HR -konsult har jag många gånger mött mot den tystnadskultur som nu synliggörs ute på våra arbetsplatser genom #metoo-kampanjen. Lagstiftningen mot kränkningar och sexuella trakasserier finns på plats. Men varför väljer chefer att inte följa den lagstiftningen? Genom den uppmärksamhet frågan nu har fått finns ett fönster att bryta det mönstret. Att våga ta tag i eventuella konflikter direkt, inte skjuta upp det som ligger och pyr och prata med medarbetare om hur det egentligen är. Jag erbjuder workshops och/eller coachning för chefer där man i en trygg miljö får konkreta verktyg att ta upp svåra frågor, utbyta erfarenheter och prata om det som känns svårt i ledarskapet, utifrån det ramverk kring kränkande särbehandling och sexuella trakasserier som finns/inte finns på arbetsplatsen. – Hur agerar du som chef om du får signaler om missförhållanden eller kränkningar? Hur ser det juridiska ansvaret ut? Var finns stöd om det blir svårt? Eller för medarbetare: – Vad är en kränkning? Hur kan vi tala om detta utan skam för att tillsammans få syn på strukturer och beteenden istället för att fokusera på personer? Vad gör jag som medarbetare om jag upptäcker eller utsätts för kränkningar? Hur kan jag bidra till ett tryggt arbetsklimat? Jag är chefscoach, psykosyntesterapeut och HR konsult och har en lång erfarenhet av chefsutbildning och förändringsledning. Min drivkraft är att facilitera en dialog som skapar ökad medvetenhet och möjliggör förändring. För att koppla frågorna till ett verkligt exempel samarbetar jag med Joacim Persson, VD för Lidingö Lås & Larm. Joacim har drivit ett framgångsrikt värderingsarbete i sitt företag och kan ge konkreta exempel på hur arbetet har gett resultat, både på arbetsglädje, gemenskap och lönsamhet. Hör av dig om du vill diskutera behovet i din organisation.