Monthly Archives: november 2017

//november

november 2017

För dig som ledare – skapa förändring nu #metoo

Som HR -konsult har jag många gånger mött mot den tystnadskultur som nu synliggörs ute på våra arbetsplatser genom #metoo-kampanjen. Lagstiftningen mot kränkningar och sexuella trakasserier finns på plats. Men varför väljer chefer att inte följa den lagstiftningen? Genom den uppmärksamhet frågan nu har fått finns ett fönster att bryta det mönstret. Att våga ta [...]

Digitala möten i klimatpåverkans spår

Vad innebär det när digitala möten ersätter fysiska? Att digitala möten ersätter de fysiska är i dag en nödvändighet för företag med verksamhet på olika orter och i olika länder. Att resa för att ses fysiskt ger alldeles för stor påverkan på klimatet för att anses legitimt när de digitala möjligheterna är oändliga. Vi kan [...]

Efter #metoo – stick hål på tystnadskulturen en gång för alla!

Organisatorisk hållbarhet kräver mod – nu är det är dags att stå upp för och verkligen leva sina värderingar. #metoo-kampanjen har svämmat över i alla sociala medier, nyheter och offentlig diskussion den senaste tiden. Kvinnor och män reser sig och säger att nu är det nog. Debatten handlar inte bara om våldtäkter och sexuella förbrytelser [...]