Skogsbad och naturvarande på Lidingö 5 april 2020

När vi stannar upp, stillar oss inåt och lyssnar till naturen med alla våra sinnen kan vi få en upplevelse av vår relation till naturen, till allt som är levande. Genom olika sinnesövningar i stillhet och rörelse känner vi in vårt större sammanhang. Vi är en del av naturen och den relationen behöver vi aktivt […]

Skogsbad och naturvarande på Lidingö 5 april 2020 Läs mer »