Skogsbad och naturvarande på Lidingö 5 april 2020

När vi stannar upp, stillar oss inåt och lyssnar till naturen med alla våra sinnen kan vi få en upplevelse av vår relation till naturen, till allt som är levande. Genom olika sinnesövningar i stillhet och rörelse känner vi in vårt större sammanhang. Vi är en del av naturen och den relationen behöver vi aktivt vårda, den skänker oss vila och förundran. Det ger läkning till våra uppvarvade nervsystem.

Vi möts kl 10 vid Kottlasjöns busshållplats och vandrar tillsammans till vår samlingsplats i vårskogen.

Vi bjuder på fika med veganska rawbollar.
Ta med sitt-/liggunderlag, vatten och bekväma kläder anpassade efter väder.

Avslut kl 13, därefter valfri gemensam medhavd lunch vid eldstaden.

Välkomna ut!

Läs mer på Facebook