Man kan känna ett behov av samtalsstöd av olika anledningar. Det kan till exempel handla om olösta barndomstrauman som påverkar vuxenlivet negativt, låsningar, ångest eller depression, dålig självkänsla och skam/skuld, problematiska relationer, missbruks- och medberoendeproblematik.

I olika skeden av livet kan vi utsättas för yttre påfrestningar som belastar oss, som stress/utbrändhet, att förlora arbetet, skilsmässa, sjukdom, förlusten av en förälder, åldrande. Ibland kan det vara något oidentifierat som får oss att söka någon att samtala med, kanske en känsla av att livet inte blev som jag tänkt mig eller saknar en djupare mening. Det kan också vara en oro över att hur man ska förhålla sig till orättvisor i vår omvärld, till exempel klimatångest och oro över att den värld vi ska lämna till våra barn håller på att brytas ned.

Terapi är en process som genom en djupare förståelse och acceptans för dig själv ger dig möjlighet att göra mer medvetna och friare val i livet. I det mänskliga mötet skapas såren vi bär med oss, och i relation kan såren också läkas.

Jag använder olika tekniker – till exempel gestalttekniker, inre bilder, dröm- och symbolarbete, fri teckning, skrivtekniker och rörelser – för att få tillgång till känslor, intuition och tankemönster som vi inte är fullt medvetna om.

”Inom oss ska vi upptäcka vårt sanna kall… vår högre potential som söker uttrycka sig…som vi ofta förskjuter och trycker ner genom brist på förståelse, genom fördomar och rädsla.”

/Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare