– en psykologi med själ och vilja

I början av 1900-talet grundade den italienska psykiatern Roberto Assagioli, samtida med Sigmund Freud och Carl Gustav Jung en humanistisk psykologi som han kallade psykosyntes.
Psykosyntesen ser människan som större än sina sår och begränsningar. Grundsynen är att vi alla är unika varelser med en inneboende vilja att verka och uttrycka vårt unika jag. Den har som mål att utveckla vår självkännedom, vår vilja och kärlek. Att hitta det meningsfulla i livet. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet i balans och till frigörande av vår inneboende kreativitet.
Psykosyntesen stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. Hela människan omfattas; kropp, känsla, intellekt och själ.

Läs mer om psykosyntes på
www.psykosyntesakademin.se
www.psykosyntesforeningen.se

”Psykosyntes är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv.”

/Roberto Assagioli