Syftet med coachning, eller coachande samtal, är att medvetandegöra och överbrygga gapet mellan nuvarande och önskat läge. Det kan handla om arbetsliv, livspussel, privatliv.

Coachning är en målstyrd och definierad process, som stödjer dig att uppnå dina mål. Den utgår från dig och vad du bäst behöver för din utveckling. Det innebär ett jag har ett förutsättningslöst förhållningssätt där jag inte förbereder mig för att genomföra ett färdigt program utan utformar detta tillsammans med dig, utifrån dina uppsatta mål och delmål.

Genom frågor och självupptäckt blir du hjälpt att identifiera och utveckla strategier och planer för att nå dina mål. Min uppgift som coach är därmed inte att vara rådgivare eller tala om vad du ska göra. Du är ansvarig för din framgång och har mig som ett aktivt stöd på vägen.

Jag vill också vara din katalysator för nytänkande och ge dig stöd och uppmuntran på vägen. Du får stöd att se när och var du tänker och agerar avvikande från målet. Du får också stöd att övervinna motstånd och hinder i de förändringar du ställs inför eller själv initierar.

Det kan också vara så att du är chef och vill erbjuda en av dina medarbetare coachning som en del av utvecklingsprogram.