Behöver du hyra en HR chef som snabbt kan sätta sig in i verksamheten för en tidsbegränsad period? Kanske under en pågående rekryteringsprocess? Jag deltar i ledningsgruppsarbetet och genomför årliga HR aktiviteter och projekt. Jag har bred erfarenhet från implementering och genomförande av HR-processer i stora organisationer med väl etablerade HR-funktioner. I mindre företag har jag tagit fram processer anpassade till att stötta verksamheten i den utvecklingsfas man befinner sig i. Jag har en god förhandlingsvana och arbetsrättslig kompetens och utbildar gärna chefer och medarbetare inom ämnen som utvecklingssamtal, förändringsledning, det kommunikativa ledarskapet, svåra samtal, avveckling, rekrytering och lönesamtal.