Som HR Konsult hjälper jag er bl.a. att besvara frågorna; Hur får vi kulturen, visionen och värderingarna att ”fastna” och stötta oss på väg mot målen? Hur utvecklar vi ledarskapet så att vi når dit vi vill? Hur få vi våra medarbetare engagerade och motiverade? Att jobba tillsammans mot de uppsatta målen? Hur kan vi attrahera den kompetens vi behöver för att ta nästa steg? Hur belönar den prestation vi söker?

Man kan känna sig ensam både som VD, entreprenör och mellanchef. Som företagare och chef krävs att man vet vad som gäller; förändringsledning, organisation och arbetsrättsliga frågor, rehabilitering, svåra samtal och ledarutveckling, belöning, mål och motivation.

För företag som växer eller saknar en HR funktion kan jag som HR Konsult erbjuda tjänster vid behov eller som interim HR chef/business partner. Processer, arbetsrätt, dokument, avtal, policies, guidelines och checklistor för att stötta verksamheten i olika faser av utveckling. Praktisk HR support och coachning för chefer, antingen på plats eller per telefon/online. Jag hjälper grupper att nå ökad effektivitet, ger second opinion vid rekrytering och kan även komma in som projektledare för specifika utvecklings- och förändringsprojekt inom HR, t ex värdegrundsimplementering, avveckling, kompetensutveckling, målnedbrytning eller organisationsförändring.

”Human resources are like natural resources; they’re often buried deep. You have to go looking forthem, they’re not just lying around on the surface. You have to create the circumstances where they show themselves”