Att skapa en långsiktigt hållbar organisation och hållbara medarbetare blir en allt större utmaning. Sjukskrivningstalen ökar och likaså den psykiska ohälsan. Det är svårt att få en karriär att gå ihop med en meningsfull fritid och familj. För företag innebär denna ohållbarhet en skenande kostnad: Jag tillsammans med mina samarbetspartners hjälper dig att se över sjuklönekostnader, skapa en struktur för rehabilitering och förebyggande hälsoarbete samt coachar dina medarbetare i Självledarskapsprogram, se vidare under flik samarbetspartners.