Många ledare och medarbetare upplever i dag att tiden för samtal och reflektion blir mindre och mindre. Att ge sig själv tiden att stanna upp och lyfta blicken är en lyx vi sällan unnar oss när kraven ökar. Många vittnar om att kreativitet och utrymme för nytänkande går förlorad när kvartalshetsen tar över. Coachning kan vara ett utomordentligt verktyg. Det ger dig en möjlighet att fördjupa det som är viktigt för dig just nu, formulera vilka förändringar du behöver genomföra och hjälp att genomföra dessa förändringar. Kanske är du chef och medarbetare med behov av någon utomstående att bolla idéer med. Kanske har du eller din medarbetare en specifik utmaning i arbetet, har svårt att få ihop livets alla delar. Kanske finns en konflikt i arbetsgruppen. Jag träffar individer och grupper för samtal med ett tydligt syfte.

Jag faciliterar även grupper och team. Kanske behöver ni förtydliga målen för ert uppdrag, inleda ett projekt med att prata om vad ert uppdrag är, era respektive kompetenser, vad ni har för roller, era respektive kommunikationsstilar, vad ni kan bidra med.

”Life is a mystery to be explored, if you make it a task it becomes a tragedy”