Samtalsterapi
& Coachning

välkommen till mig på innerwell consulting


Jag välkomnar alla klienter och ledare som vill lära känna sig själva på ett djupare plan och bli friare i sitt förhållningssätt, till sig själv och i relationer, i arbetet, och/eller livet i stort.

Lisa Wiklund
Organisationskonsult
Diplomerad psykosyntesterapeut och coach
Mindfulnessinstruktör

samtalsterapi

Livet kan utmana oss på olika sätt. Vi har alla vår historia, utmaningar och svårigheter i livet, och vi har styrkor och resurser som vi kan bygga vidare på. Både ges utrymme att utforska i terapin. Det generella syftet med terapi är att öka graden av autenticitet, självkännedom och tillfredsställelse i livet, och vad det betyder för just dig. 

Man kan söka terapi av många olika anledningar. Ofta är den utlösande orsaken att något i livet skaver. Kanske har du varit med om en svår omställning i livet, som en förlust av en viktig relation, förlust av ett arbete eller en hälsokris. 

Det kan handla om svårigheter som pågått länge, som långvariga relationsproblem, nedstämdhet eller ångest. Kanske har livet sprungit på för snabbt och du känner dig utmattad. Det kan också vara så att du är tillfreds med din tillvaro och söker terapi för att lära känna dig själv bättre. Att  hitta mer av din potential och kanske en djupare känsla av meningsfullhet och syfte i livet.

Vi börjar terapin med att kartlägga var du befinner dig, vad du behöver hjälp med. Tillsammans formulerar vi sedan vad vi ska arbeta med, och hur. De här inledande mötena är också till för dig att känna efter hur det känns att arbeta med mig. 

För att terapi ska ge den effekt som önskas är det viktigt att ha regelbundna möten. Ofta är det bra att träffas vid en bestämd tid varje vecka, särskilt i början av terapin, för att sedan gå över till varannan vecka en bit in i processen.

Jag tar emot i en lugn och trivsam miljö på Rimbogatan 8, nära Humlegården och Östermalmstorgs t-banestation. Jag tar även emot klienter på distans, telefon eller Zoom. 

Jag erbjuder även Naturbaserad terapi i skogen på Lidingö för enskilda klienter och grupper.

Läs mer om psykosyntesterapi på https://www.psykosyntesakademin.se/

Priset för terapisessioner är 900 SEK/timme. Jag avsätter också ett begränsat antal platser för terapi till reducerad kostnad för den som har begränsade ekonomiska möjligheter, t ex studerande eller arbetslösa.

IMG_2377-800w

coachning

Coachning är en målstyrd och lösningsorienterad process som handlar om din utveckling, kanske inom din yrkesroll och balansen i livet som helhet.  Vi definierar tillsammans ditt önskade läge, var du är nu, vilka hinder som finns och vilka resurser du har till hjälp, samt vilka steg du behöver ta för att närma dig ditt önskade läge. 

I min roll som coach stöttar jag dig genom att hålla struktur, coachande frågor, sammanfattningar och uppföljningar av åtaganden du har gjort mellan gångerna. Det är du som definierar dina mål och de steg du vill ta för att närma dig målen, och man kan säga att coachingen är en hjälp att hålla fokus på det som är viktigt för dig.

Vi träffas varannan eller var tredje vecka vid 6-10 tillfällen.  Tillräckligt ofta för att inte tappa fokus, men tillräckligt med tid mellan träffarna för att du ska hinna ta de steg som du föresatt dig mellan våra möten.

Jag tar emot i en lugn och trivsam miljö på Rimbogatan 8, nära Humlegården och Östermalmstorgs t-banestation. Jag tar även emot klienter på distans, telefon eller Zoom. 

Jag är Certifierad coach (ICC) från Leapfrog, läs mer på https://leapfrogab.se/

Pris för coaching enligt överenskommelse.

IMG_7861-800w

parterapi imago

Alla relationer går igenom perioder av utmaningar och prövningar. Vi längtar tillbaka till den där känslan av förälskelse och står ofta maktlösa när konflikter uppstår. Att gå i parterapi är en möjlighet för dig och din partner att få fördjupad förståelse för varandra och er inbördes relationsdynamik. Ni får konkreta verktyg för hur ni kan kommunicera för att påverka relationen. Jag använder Imago som metod för att hjälpa er skapa en medveten pardialog, och den kan användas för att utveckla alla typer av relationer.

Jag tar emot i en lugn och trivsam miljö på Rimbogatan 8, nära Humlegården och Östermalmstorgs t-banestation. Jag tar även emot klienter på distans. Det kan vara bra att boka in ett antal tider så att ni inte tappar fokus i processen, jag rekommenderar att vi ses varje vecka till att börja med.

Priset för en session är 1250 kr/1,5h. Vi ses för ett första förutsättningslöst möte utan kostnad för att presentera metoden och känna efter om parterapi är något för er.

Jag är utbildad i Imagoterapi, läs mer på https://www.imagoforeningen.se/

C7E2ED72-5E23-441A-8271-17B83814CC28_1_105_c

naturnärvakenhet & mindfulness

Jag guidar grupper i naturvakenhet och mindfulness, för företag och privatpersoner. Naturvakenhet är en upplevelse av kontakt med det större levande sammanhang vi alla är en del av.

I naturen har vi lättare att uppleva den kontakten genom våra sinnesupplevelser. Naturen hjälper oss till vårt icke-värderande sanna varande, och det i sn tur bidrar till återhämtning för våra stressade hjärnor. Genom att stilla oss i olika övningar får vi också kontakt med oss själva i relation till naturen och varandra.

Mindfulness, eller medveten närvaro, är en meditationsform som hjälper oss att bli mer närvarande i nuet, ger oss ökad medvetenhet om våra flyktmekanismer och ger oss större frihet att fatta beslut baserade på medkänsla och intention, medkänsla för oss själva och allt levande.

Mindfulness går bra att boka online eller IRL. Att meditera tillsammans för skapar  en känsla av gemenskap och syfte och kan därför användas för att stärka kultur och samhörighet på en arbetsplats eller i ett arbetslag.

Föreläsningar och workshops  i arbetsmiljö, autentiskt självledarskap och psykologisk trygghet.

Välkommen att boka föreläsningar/workshops inom HR och hållbart ledarskap och arbetsliv. 

IMG_4105-800w

hr-konsulttjänster

Jag erbjuder interimstjänster inom HR och organisation.

Jag erbjuder interimstjänster inom HR och organisation, som HR-chef, HR BP, projektledning av HR processer och rådgivning inom arbetsrätt, rehabilitering och anpassning, organisationsförändringar, förhandlingar, chefsstöd etc. Jag har en bred HR kompetens och har arbetat  med organisation och ledarskap inom olika branscher i över 20 år.

IMG_5503-800w
lisa800wpxl

lisa wiklund

Lisa Wiklund
Organisationskonsult
Diplomerad psykosyntesterapeut och coach
Mindfulnessinstruktör

Jag är diplomerad psykosyntesterapeut vid PsykosyntesAkademin i Stockholm och tar emot klienter, enskilda och par, för samtal sedan 2014. Jag är även utbildad i Imago parterapi, diplomerad coach (ICC), utbildad i ekopsykologi och mindfulness, och arbetar sedan många år som organisationskonsult med HR och chefscoachning. För mig är relationen och det utforskande samtalet en oändlig källa för växande, och det kan ge en trygg och kreativ plats att speglas i.
Jag arbetar utifrån en holistisk människosyn, där kropp, känslor, tankar och själ alla är viktiga aspekter av vad det innebär att vara en människa. Vi är en del av ett större system, ett sammanhang av våra relationer och våra familjemönster, nuvarande och ärvda. Vi är också en del av och påverkas av det samhälle vi lever i, och vi påverkas av det avtryck vi gör på den här planeten.
Jag är certifierad RACS Eurpean Councellor, medlem i Psykosyntesföreningen och Svenska Imagoföreningen och följer deras etiska riktlinjer, har tystnadsplikt, ansvarsförsäkring och är godkänd för F-skatt. PsykosyntesAkademin är medlem av ’The European Association for Psychotherapy’och ’The European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy’.
Jag välkomnar alla klienter och ledare som vill lära känna sig själva på ett djupare plan och bli friare i sitt förhållningssätt, till sig själv och i relationer, i arbetet, och/eller livet i stort. Jag har en särskild inriktning mot ekopsykologi och hur vi kan förhålla oss till hur klimat/miljöfrågan påverkar våra liv och vår framtid.
Jag tar emot klienter i samtal i en trivsam lokal på Rimbogatan 8, centralt i Stockholm. Vill du höra mer om hur jag arbetar eller vill boka in ett första förutsättningslöst samtal, kontakta mig på: 0733-154195
Föregående bild
Nästa bild