Man kan känna ett behov av samtalsstöd och terapi av en mängd olika anledningar. Det kan handla om olösta barndomstrauman som påverkar vuxenlivet negativt, låsningar, ångest eller depression, dålig självkänsla och skam/skuld, problematiska relationer, missbruks- och medberoendeproblematik.

I olika skeden av livet kan vi utsättas för yttre påfrestningar som belastar oss, som stress/utbrändhet, att förlora arbetet, skilsmässa, sjukdom, förlusten av en förälder, åldrande. Ibland kan det vara något oidentifierat som får oss att söka någon att samtala med, en känsla av att livet inte blev som jag tänkt mig eller saknar en djupare mening. Det kan också vara en oro över att hur man ska förhålla sig till orättvisor i vår värld, till exempel att mänskligheten exploaterar naturen och att den jord som är vårt hem håller på att brytas ned.

Individualterapi fokuserar på dig och på de relationer/familjesystem/värderingar och andra sociala mönster du har omkring dig, dina specifika existentiella förutsättningar.

Terapi är en process som genom en djupare förståelse och acceptans för dig själv ger dig möjlighet att göra mer medvetna och friare val i livet. I det mänskliga mötet skapas såren vi bär med oss, och i relation kan såren också läkas.

Jag använder olika tekniker – till exempel gestalttekniker, inre bilder, dröm- och symbolarbete, fri teckning, skrivtekniker och rörelser – för att få tillgång till känslor, intuition och tankemönster som vi inte är fullt medvetna om.

”Inom oss ska vi upptäcka vårt sanna kall… vår högre potential som söker uttrycka sig…som vi ofta förskjuter och trycker ner genom brist på förståelse, genom fördomar och rädsla.”

/Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare