Hållbarhet och HR hänger ihop. Ansvar för samhälle, medarbetare och andra intressenter. Ditt företag kan du göra skillnad. Du kan minska dina utsläpp, påverka dina leverantörer, verka för ökad jämlikhet och mångfald i arbetslivet och minska fattigdom inom de länder du verkar. Social och organisatorisk hållbarhet handlar om att verka för hälsa och en långsiktigt frisk organisation, vilket inkluderar ledarskap och arbetsmiljöfrågor.

Fler och fler arbetssökande säger att de vill arbeta för en organisation som har en etisk värdegrund som passar deras egen, att ansvarsfrågorna är viktiga för att känna meningsfullhet i arbetet. Hållbarhet har därmed blivit en fråga även för den som vill vara en attraktiv arbetsgivare.