Corporate Responsibility och HR har mycket att vinna på att göra gemensam sak. Som företagare har du ett ansvar och en påverkan på det samhälle du verkar inom, på dina medarbetare och andra intressenter. Som företagare kan du göra skillnad. Du kan minska dina utsläpp, påverka dina leverantörer, verka för ökad jämlikhet och mångfald i arbetslivet och minska fattigdom inom de länder du verkar.

Fler och fler arbetssökande säger att de vill arbeta för en organisation som har en etisk värdegrund som passar deras egen, att ansvarsfrågorna är viktiga för att känna meningsfullhet i arbetet. CR har därmed blivit en fråga även för den som vill vara en attraktiv arbetsgivare.